Tilbage

Høring, regulering af Tilløb til Hodsager Lilleå

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om omlægning af en rørunderføring i et privat vandløb under vej.
Høringsfristen udløber 17. august 2020

Rørføringen ønskes omlagt, da den ligger for højt og der samtidig er tegn på at rørene under vejen har forskudt sig.

Det nuværende rør bliver udskiftet med et plastrør med glat inderside, røret vil bestå af så få samlinger som muligt, hvis mulig vil røret være i et stykke.

Se høringsbrevet for regulering af Tilløb til Hodsager Lilleå.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Dagmar Hedvig Fog Bjerre
Biolog
Natur og grønne områder

Tlf.: 96288042
Mobil: 20971428
Send e-mail til ngodb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.