Tilbage

Høring: Etablering af gydebanker i Skjern Å.

Danmarks Center for Vildlaks og Sportsfiskerforeningen af 1. juni 1943 ønsker at etablere gydebanker for laks, ørred og lampretter i Skjern Å.
Høringsfristen udløber 31. august 2020

Se høringsbrevet for projektet.

Se ansøgning og projektbeskrivelsen for gydebankerne.

Se bilag 1 - kort og tværsnit.

Se bilag 2 - notat om hydrologiske konsekvenser.

Se længdeprofil.

Se tværprofil.

Se adgangsvej og depoter.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Kim Nees Iversen
Biolog
Tlf.: 96288145
Mobil: 24433140
Send e-mail til ngoki@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.