Tilbage

Høring af restaureringsprojekter i Karup Å og tilløbet Lundholmbæk

Karup Å Sammenslutningen ønsker at supplere med ekstra gydegrus på to eksisterende gydebanker i Karup Å og etablere 6 gydebanker i tilløbet Lundholm Bæk.
Høringsfristen udløber 31. august 2020

Se høringsbrevet for projektet.

Se ansøgningen om gydebanke ved Karup Å, Stavnsbæk.

Se bilag til ansøgning om gydebanke i Karup Å, Stavnsbæk.

Se ansøgning om supplering af gydebanke i Karup Å, opstrøms Høgild Bro.

Se bilag til ansøgning om supplering af gydebanke i Karup Å, opstrøms Høgild Bro.

Se ansøgning om gydebanker i Lundholm Bæk.

Se bilag til ansøgning om gydebanker i Lundholm Bæk.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Kim Nees Iversen
Biolog
Tlf.: 96288145
Mobil: 24433140
Send e-mail til ngoki@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.