Tilbage

Ejeren af Vejelsigvej 2, Kibæk ønsker en ny miljøgodkendelse

Ansøgeren ønsker den fleksibilitet, som følger ved at godkende staldanlægget efter stipladsmodellen.
Kom med input frem til 14. august 2020

Der bygges ikke nyt i forbindelse med ansøgningen. I stald 3 vil der fremover både være slagtesvin og smågrise i ansøgt drift.

Læs indledningen på sagen om en miljøgodkendelse til Vejelsigvej 2, Kibæk.

Nogle ansøgninger medfører, at du kan komme med input og ideer til projektet, FØR vi går i gang med at behandle sagen.

Det vil fremgå af den enkelte sag, om der er tale om en 'input-fase'.

Fristen for at komme med input vil altid fremgå af den enkelte sag.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.