Tilbage

Knudmosevej 43, ny miljøgodkendelse

Knudmosevej 43, Herning, ønsker at overgå til den nye husdyrbruglov, uden at der skal opføres nyt anlægsbyggeri.
Høringsfristen udløber 13. februar 2020

Ejer af Knudmosevej 43, Herning, ønsker at benytte sig af muligheden for at overgå til den nye husdyrbruglov, uden at der skal opføres nyt anlægsbyggeri.

Med en miljøgodkendelse efter §16a får ansøger mulighed for at udnytte staldenes fulde kapacitet samt fleksibilitetsmuligheder, i forhold til grisenes vægtintervaller.

§16 a miljøgodkendelse til svinebruget på Knudmosevej 43

Når vi har truffet afgørelse om en miljøgodkendelse af husdyrbrug, har du mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har en frist på fire uger, fra det tidspunkt afgørelsen er gjort offentlig.

De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt visse organisationer, som er angivet i husdyrlovens §84-87. 

Du kan få aktindsigt i de resultater af landbrugets egenkontrol, som vi ligger inde med. Du har også adgang til aktindsigt i sagen.

Læs mere om muligheden for at klage i den enkelte afgørelse.


 

Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.