Tilbage

Ejeren af Ørrevej 43, Aulum ønsker en ny miljøgodkendelse

Der søges om en mindre udvidelse på Ørrevej 43, Aulum.
Høringsfristen udløber 27. februar 2020

Udvidelsen består i en kalvehytteplads bag ved den eksisterende kalvestald, bygning af en ny malkestald samt to mindre udemotionsarealer, hvor dyrene kan komme ud om vinteren.

Læs udkast til godkendelsen for Ørrevej 43, Aulum.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.