Tilbage

Nyt opbevaringsanlæg til gødning Tavlundvej 15

Udkast om ikke godkendelsespligtig etablering af opbevaringsanlæg til gødning Tavlundvej 15, Herning.
Høringsfristen udløber 28. februar 2020

Herning Kommune træffer afgørelse om, at etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Tavlundvej 15, 7400 Herning, ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven1 .

Se afgørelsen for Tavlundvej 15 i Herning.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Miljø og Klima

Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.