Tilbage

Kvægbrug på Nørhedevej 10 udvider

Ejer ønsker at udvide bedriften og få et større fleksibilitet med dyreholdet ved at få ny godkendelse med produktionsareal i stedet for antal dyr.
Klagefristen på denne sag udløber 06. marts 2020

Der bygges en ny stald og faste pladser til flere kalvehytter. En del af de eksisterende kostalde vil i forbindelse med nybyggeriet blive renoveret. Desuden udvides ensilagepladserne.

 

Læs hele miljøgodkendelsen for Nørhedevej 10, Ørnhøj her

 

Når vi har truffet afgørelse om en miljøgodkendelse af husdyrbrug, har du mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du har en frist på fire uger, fra det tidspunkt afgørelsen er gjort offentlig.

De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt visse organisationer, som er angivet i husdyrlovens §84-87. 

Du kan få aktindsigt i de resultater af landbrugets egenkontrol, som vi ligger inde med. Du har også adgang til aktindsigt i sagen.

Læs mere om muligheden for at klage i den enkelte afgørelse.


 

Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.