Tilbage

Erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind

Lokalplan 61.E8.1 Erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind
Klagefristen på denne sag udløber 09. april 2020

Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af erhverv i form af virksomheder i miljøklasse 1-3, som kun giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Det vil sige produktionsvirksomheder,
kontorvirksomheder og liberale erhverv.

Se Lokalplan for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Annonce for lokalplan 61.E8.1

Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.