Tilbage

Boligområde ved Sønderager i Herning

Lokalplan 13.B7.1 Boligområde ved Sønderager i Herning
Indsigelsesfristen for denne sag udløber 09. april 2020

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at omdanne området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse, og fastholde områdets særlige miljømæssige kvaliteter. Ligeledes skal lokalplanområdet bevare udpegede områder med værdifuld beplantning.

Se Lokalplan for Boligområde ved Sønderager i Herning

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Annonce for lokalplan 13.B7.1

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.