Tilbage

Miljøgodkendelse - Thorupvej 35, Sunds

Udkast til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion.
Høringsfristen udløber 16. januar 2021

Formålet med den nye godkendelse er at opnå plads til effektivisering og større fleksibilitet i forhold til antal producerede grise og vægtgrænser inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Der produceres slagtesvin i 3 stalde på ejendommen.

Der bygges ikke nye stalde eller gyllebeholdere.

Læs udkast til miljøgodkendelsen for Thorupvej 35, Sunds.

Læs miljøkonsekvensrapporten for Thorupvej 35, Sunds.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Alice Irene Nielsen
Send e-mail til mikan@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.