Tilbage

Ejer af Vindingvej 6, ønsker ny miljøgodkendelse

Ejer udvider svineproduktion i eksisterende byggeri.
Høringsfristen udløber 17. januar 2021

Ejer ønsker en mere fleksibel miljøgodkendelse til sin svineproduktion og søger derfor en ny miljøgodkendelse efter stipladsmodellen.

Produktionen udvides med et nyt produktionsareal i en eksisterende bygning. Der bygges ikke nye stalde eller gødningsopbevaringsanlæg.

Læs udkast til miljøgodkendelse for Vindingvej 6, Aulum.

Læs miljøkonsekvensrapporten for Vindingvej 6, Aulum.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.