Tilbage

Ophævelse af lokalplan 102 For sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej - Vind

Ophævelse af lokalplan 102 sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind
Klagefristen på denne sag udløber 10. september 2020

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan nr. 102 er de begrænsninger, lokalplanen sætter for en nærliggende landbrugsejendom. Lokalplanen indeholder bestemmelser om sommerhusbebyggelse, der begrænser landbrugets udvidelsesmuligheder på grund af lugtgenegrænser.
Endvidere er lokalplanens mulighed for sommerhusbebyggelse er aldrig blevet realiseret, og ejer ønsker ikke at realisere den.

Se ophævelse af lokalplan for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej - Vind

Annonce for ophævelse af lokalplan 102

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.