Tilbage

Tilladelse til vandløbsrestaurering i Fjederholt Å

Fjederholt Å skal restaureres. På to strækninger af åen skal projektet løse nogle afvandingsmæssige problemer, som et tidligere projekt har skabt.
Klagefristen udløber 28. oktober 2019

Projektet omfatter reduktion af stryg, oprensning af lokale sandaflejringer samt udvidelse/etablering af gydebanker. Projektområderne er hhv. ved det tidligere dambrug Kølkær Fiskeri og ved Skærbæk.

Se tilladelsen her

Se VVM-screeningen her

Se detailprojektet her

Kontaktinfo

Jette Kith Skovgaard
biolog
Tlf.: 96288036
Mobil: 40105705
Send e-mail til ngojs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.