Tilbage

Miljøgodkendelse til Hodsagervej 50, Aulum

Ejeren ønsker at få en miljøgodkendelse til et fleksibelt kvæghold samt udvidelse af produktionsarealet.
Høringsfristen udløber 23. oktober 2019

Ejeren ønsker også at etablere en 2.300 m2 ny stald med et produktionsareal på ca. 2.000 m2, en ny teltoverdækket gyllebeholder på 6.000 m3 og tre nye plansiloer på hver 70 x 15 meter.

Derudover tages den eksisterende foderlade i brug som dybstrøelsesstald med et produktionsareal på ca. 900 m2, samtidig med at en eksisterende plansilo tages i brug som udendørs foderbord og kalveplads med et produktionsareal på ca. 450 m2.

Se udkast til miljøgodkendelse til Hodsagervej 50, Aulum.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.