Tilbage

Ejeren af Nr. Vejenvej 10, Herning ønsker en miljøgodkendelse

Der søges om miljøgodkendelse til et produktionsareal svarende til 5.727 m2.
Høringsfristen udløber 07. oktober 2019

Derudover ønsker ejeren at opføre en ny gylletank på 3.000 m3 i det åbne land.

Se udkast til miljøgodkendelse for Nr. Vejenvej 10, Herning.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.