Tilbage

Erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

Lokalplan nr. 79.E16.1 Erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær
Klagefristen på denne sag udløber 07. november 2019

Det er lokalplanens formål at udlægge lokalplanområdets anvendelse til erhverv, med ehnblik på at den eksisterende virksomhed i området kan udvide sin kapacitet.

Se Lokalplan for Erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Annonce for lokalplan 79.E16.1

Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.