Tilbage

Orientering om afgørelse -§25-tilladelse, Aulum

Orientering om afgørelse - §25-tilladelse til tre vindmøller og et solcelleanlæg ved Vindingvej, nordvest for Aulum
Klagefristen på denne sag udløber 11. november 2019

Orientering om afgørelse - §25-tilladelse til tre vindmøller og et solcelleanlæg ved Vindingvej, nordvest for Aulum

§25-tilladelse for vindmøller og et solcelleanlæg ved St. Soels 

Notat vedrørende tilpasset projekt for St. Soels energipark og betydning heraf for den allerede udarbejdede miljøkonsekvensrapport

Annonce for §25-tilladelse

Miljøkonsekvensrapport for St. Soels Energipark - December 2018

Billag 1: Visualiseringer - Miljøkonsekvensrapport for St. Soels Energipark December 2018

Ikke teknisk resume af Miljøkonsekvensrapport for St. Soels Energipark December 2018

Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


 

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.