Tilbage

Ejeren af Riisvej 3, Vildbjerg ønsker ny miljøgodkendelse

Ansøgeren ønsker en fleksibel miljøgodkendelse til kvægproduktion på Riisvej 3, Vildbjerg.
Høringsfristen udløber 27. december 2019

Der foretages ikke ændringer i bygningerne.

Dybstrøelsesarealet udvides i en eksisterende bygning. Der ønskes også etableret et vintermotionsareal, en ny plansilo, en ny gyllebeholder samt en ny kalveplads.

Se udkast til godkendelsen til Riisvej 3, Vildbjerg.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.