Tilbage

Erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind

Lokalplan 61.E8.1 Erhvervsområde ved Messsevejen og Vejlevej i Lind
Indsigelsesfristen på denne sag udløber 16. januar 2020

Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af erhverv i form af virksomheder i miljøklasse 1-3, som kun giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Det vil sige produktionsvirksomheder,
kontorvirksomheder og liberale erhverv.

Se Lokalplan for Erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Annonce for lokalplan 61.E8.1

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.