Tilbage

Boliger ved Snejbjerg Hovedgade

Afventer vedtagelse: Lokalplan 51.C1.1 Boliger ved Snejbjerg Hovedgade

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af boligbebyggelse i 2-3 etagers højde med både lodrette og vandrette lejlighedsskel. At sikre at bebyggelsen indpasses i det eksisterende bymiljø og at fastsætte
bestemmelser for etablering af grønne friarealer i tilknytning til bebyggelsen.

Se Lokalplan for Boliger ved Snejbjerg Hovedgade

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Annonce for lokalplan 51.C1.1

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.