Tilbage

To nye gydebanker i Karstoft Å

Lystfiskerforeningen af 1926 vil gerne etablere to gydebanker i Karstoft Å.
Høringsfristen udløber 05. juli 2019

Lystfiskerforeningen af 1926 vil gerne medvirke til at forbedre forholdene for flora og fauna i Karstoft Å herunder gyde forholdene for åens laksefisk.

Se ansøgningen fra Lystfiskerforeningen af 1926 etablering af gydebanker i Karstoft Å.

Se offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Karstoft Å.

Se oversigtskort 1 over projektområdet.

Se oversigtskort 2 over projektområdet.

Se oversigtskort 3 over projektområdet.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Charlotte Sønderby Højbjerre
Biolog
Tlf.: 96288067
Send e-mail til ngoch@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.