Tilbage

Omlægning af rør ved Lervadskær Bæk

Ved at omlægge to underføringer ved Lervadskær Bæk, sikrer vi, at bækken fortsat kan sikre afvanding af området.
Høringsfristen udløber 18. juni 2019

Den ene rørunderføring går under toskinnerne, mens den anden går under et stykke vej.

Se høringsbrevet for Lervadskær Bæk.

Se ansøgningen for projektet ved Lervadskær Bæk.

Se bilag 1 for projektet ved Lervadskær Bæk.

Se bilag 2 for projektet ved Lervadskær Bæk.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Annika Sundberg Lauridsen
Biolog
Tlf.: 96288087
Mobil: 24629954
Send e-mail til ngoal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.