Tilbage

Ny rørledning ved Rind Å

Herning Bioenergi A/S søger om tilladelse til at renovere en rørledning, som fører overfladevand til Rind Å.
Høringsfristen udløber 25. juni 2019

Den nuværende betonledning er flere steder skredet fra hinanden i samlingerne, og der er problemer med sand i røret.

Se høringsbrevet til renovering af rørledning ved Rind Å.

Se ansøgningen om renovering af rørledning ved Rind Å.

Se oversigtskort over renovering af rørledning ved Rind Å.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Annika Sundberg Lauridsen
Biolog
Tlf.: 96288087
Mobil: 24629954
Send e-mail til ngoal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.