Tilbage

Skift i dyretype på Troelstrupvej 3, Aulum

Landbruget går blandt andet fra at have slagtesvin til at have heste.
Høringsfristen udløber 27. maj 2019

Gårdens 10 malkekøer bliver desuden udskiftet med 9 ammekøer.

Læs udkast til afgørelse for Troelstrupvej 3, Aulum.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

John Nielsen Hjerrild
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288064
Send e-mail til mikjh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.