Tilbage

Landmand på Vesterlindvej 34, Herning ønsker ny miljøgodkendelse

Den nye miljøgodkendelse for Vesterlindvej 34, Herning giver mulighed for et mere fleksibelt dyrehold i ejendommen.
Kom med dit indput frem til 29. maj 2019

Fleksibiliteten giver mulighed for at kunne udnytte staldanlægget optimalt, og producere det antal grise, som anlægget giver mulighed for.

Se foroffentlighed af miljøgodkendelse for Vesterlindvej 34, Herning.

Se miljøkonsekvensrapport for Vesterlindvej 34, Herning.

Nogle ansøgninger medfører, at du kan komme med input og ideer til projektet, FØR vi går i gang med at behandle sagen.

Det vil fremgå af den enkelte sag, om der er tale om en 'input-fase'.

Fristen for at komme med input vil altid fremgå af den enkelte sag.


Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.