Tilbage

Landmand på Birkmosevej 50, Vildbjerg ønsker ny miljøtilladelse

Den nye miljøtilladelse for Birkmosevej 50, Vildbjerg giver mulighed for et mere fleksibelt dyrehold på ejendommen.
Høringsfristen udløber 03. juni 2019

Derudover ønsker ansøgeren mulighed for at opføre en ny stald, kalveplads, ensilageplads samt en ny gyllebeholder.

Se udkast til miljøgodkendelse for Birkmosevej 50, Vildbjerg.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

John Nielsen Hjerrild
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288064
Send e-mail til mikjh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.