Tilbage

Ophævelse af lokalplan 118 for Flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

Ophævelse af lokalplan 118 for Flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj
Indsigelsesfristen på denne sag udløber 08. august 2019

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan nr. 118 er de begrænsninger, lokalplanen sætter for en nærliggende landbrugsejendom. Lokalplanen indeholder bestemmelser om rekreative anlæg, der begrænser landbrugets udvidelsesmuligheder på grund af lugtgene grænser. Området er udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028 til skydebane uden mulighed for rekreativ anvendelse.

Ophævelse af lokalplan 118 for Flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

Annonce for lokalplan 118

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.