Tilbage

Nyt minivådområde ved Merrildvej 11, Vildbjerg

Et minivådområde består af vådområde og sedimentationsbassin og er beregnet til at rense drænvandet fra oplandet.
Høringsfristen udløber 23. juli 2019

Projektet udføres som en del af Landbrugsstyrelsens ordning med minivådområder. Formålet med projektet er dermed at bidrage til det fælles virkemiddel om reduktion af udledning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

Se høringsbrevet nyt minivådområde ved Merrildvej 11, Vildbjerg.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Winnie Liza Post
Biolog
Tlf.: 96288084
Mobil: 30667930
Send e-mail til ngowp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.