Tilbage

Krydsning af Tved Bæk og Skjerke Sdr. Bæk

Vejafdelingen ønsker at krydse de to bække i forbindelse med etablering af en sti mellem Aulum og Skjerk Plantage.
Høringsfristen udløber 05. juli 2019

Formålet med projektet er, at skabe et stisystem mellem Aulum By og Skjerk plantage til byens borgere.

Se høringsbrevet for krydsningen af Tved Bog og Skjerke Sdr. Bæk.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Winnie Liza Post
Biolog
Tlf.: 96288084
Mobil: 30667930
Send e-mail til ngowp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.