Tilbage

Tillæg 25 til spildevandsplanen - Snejbjerg

Herning Kommune har foreløbigt vedtaget et tillæg til spildevandsplanen for Snejbjerg.
Høringsfristen udløber 26. august 2019

Tillæg 25 for Snejbjerg er lavet på baggrund af ønsket om at etablere et nyt regnvandsbassin til afvanding af en kommende byggemodning ved Ørskovvej i Snejbjerg samt at ændre spildevandsplanlægningen for regnvandshåndtering og afgrænsning af områdets oplande.

Læs offentliggørelse af tillæg 25 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025.

Se bilag 1 - Kortbillag.

Se bilag 2 - udløbsskema.

Se bilag 3 - oplandsskema.

Se bilag 4 - tillæg 25.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Sisse Redeker
Miljømedarbejder
Tlf.: 96 28 80 37
Send e-mail til miksr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.