Tilbage

Ny fodersilo på Korsbækvej 7, Sørvad

Ejeren af Korsbækvej 7, Sørvad ønsker en ny miljøtilladelse, der giver en mere fleksibel produktion i eksisterende bygninger.
Høringsfristen udløber 17. juni 2019

Ejeren ønsker også at opsætte en ny fodersilo. Den nye silo kan indeholde 20 tons foder.

Se udkastet til miljøtilladelse for Korsbækvej 7, Sørvad.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Pernille Kjeldsen
Fagkoordinator
Tlf.: 96 28 80 53
Send e-mail til mikpk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.