Tilbage

Omlægning af produktion på Udholmvej 6, Aulum

Ansøgeren ønsker at etablere et økologisk slagtesvinehold, og ønsker derfor en tilladelse til udendørs opstaldning af slagtesvin.
Høringsfristen udløber 24. juli 2019

I forbindelse med ansøgningen søges der om en udvidelse af produktionsarealet på ca. 1.981 m2.

Læs udkast til afgørelsen for Udholmvej 6, Aulum.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Pernille Kjeldsen
Fagkoordinator
Tlf.: 96 28 80 53
Send e-mail til mikpk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.