Tilbage

Nyt staldafsnit på Sdr. Feldingvej 28, Sdr. Felding

Ejer af ejendommen vil gerne lave et nyt staldafsnit til slagtesvin.
Høringsfristen udløber 27. juni 2019

Med den nye miljøtilladelse vil landmanden selv kunne færdigfede grisene, der er født på husdyrbruget, og levere dem til slagteri, når de er klar.

Se udkast til tilladelsen for Sdr. Feldingvej 28, Sdr. Felding.

Se den miljøtekniske redegørelse for Sdr. Feldingvej 28, Sdr. Felding.

Se oversigtskort for bygningen på Sdr. Feldingvej 28, Sdr. Felding.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.