Tilbage

Ejeren af Nørhedevej 10, Ørnhøj ønsker en ny miljøgodkendelse

Ejeren ønsker at udvide sin kvægproduktion på ejendommen, Nørhedevej 10.
Kom med dit input frem til 20. juni 2019

Der er også planer om at bygge to nye stalde og en ny gylletank på ejendommen.

Læs foroffentliggørelsen for Nørhedevej 10, Ørnhøj.

Se miljøkonsekvensrapporten for Nørhedevej 10, Ørnhøj.

Nogle ansøgninger medfører, at du kan komme med input og ideer til projektet, FØR vi går i gang med at behandle sagen.

Det vil fremgå af den enkelte sag, om der er tale om en 'input-fase'.

Fristen for at komme med input vil altid fremgå af den enkelte sag.


Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.