Tilbage

To nye gydebanker ved Skarrildhus

Riverfisher ønsker at lave to gydebanker i Karstoft Å ved Skarrildhus.
Klagefristen udløber 02. september 2019

Med fjernelsen af opstemningen i Karstoft Å ved Skarrildhus er der skabt optimale betingelser for at fisk kan vandre frit i Karstoft Å.

Derfor ønsker Riverfisher nye gydebanker i den tidligere opstuvningszone. 

Se høringsbrevet for vandløbsrestaureringen i Karstoft Å.

Se ansøgningen til etablering af gydebanker i Karstoft Å.

Se oversigtskort over vandløbsrestaureringen i Karstoft Å.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Charlotte Sønderby Højbjerre
Biolog
Tlf.: 96288067
Send e-mail til ngoch@herning.dk

Mathias Utoft Jørgensen
Projektleder
Tlf.: 96288042
Mobil: 24433140
Send e-mail til ngomj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.