Tilbage

Restaurering af Fjederholt Å

Tilpasning af en række eksisterende stryg i Fjederholt Å henholdsvis nedstrøms Skærbæk By og nær det tidligere Kølkær Fiskeri.
Høringen udløber 06. september 2019

Formålet med vandløbsrestaureringsprojektet i Fjederholt Å er at løse de afvandingsproblemer, ud over det projektererede, som et tidligere vådområdeprojekt skabte for en række bredejere ved vandløbet.

Derudover omlægges en række stryg så disse fungerer bedre som gyde- og opvækstområder for laksefisk. Endvidere etableres der to nye gydebanker i vandløbet.

Se høringsbrevet vedrørende Fjederholt Å.

Se detailprojekt for Fjederholt Å.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Annika Sundberg Lauridsen
Biolog
Tlf.: 96288087
Mobil: 24629954
Send e-mail til ngoal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.