Tilbage

Udvidelse af besætning på Trehøjevej 18, Vildbjerg

Ejerne ønsker mulighed for at udnytte staldanlægget til svineproduktion bedst muligt.
Høringsfristen udløber 07. august 2019

Ansøger ønsker at udnytte muligheden for at få størst muligt fleksibilitet det giver med hensyn til antal årssøer og producerede grise pr. årsso.

Der sker der for ingen ændringer af bygningerne.

Se miljøgodkendelsen for Trehøjevej 18, Vildbjerg.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.