Tilbage

Knudmosevej 43, 7400 Herning

Husdyrbruget på Knudmosevej 43, 7400 Herning søger om en ny §16a miljøgodkendelse.
Høringsfristen på denne sag udløber 23. juli 2019

Ansøger ønsker at benytte sig af muligheden for at overgå til den nye husdyrbruglov, uden udvidelse af det eksisterende byggeri på Knudmosevej 43, 7400 Herning. Med overgangen til den nye husdyrbruglov får ansøger mulighed for, at udnytte staldenes fulde kapacitet samt fleksibilitetsmuligheder, i forhold til grisenes vægtintervaller.

Da ansøgningen om miljøgodkendelse ikke medfører nogle ændringer, hverken produktions- eller bygningsmæssigt, kommer husdyrbruget ikke til at syne anderledes i landskabet end hidtil, og der foretages ikke yderligere foranstaltninger.

Der er lavet beregninger på lugt og ammoniak og ud fra disse beregninger kan det konkluderes, at lugtgeneafstanden til nabobeboelse og ammoniakudledningen til ammoniakfølsom natur er overholdt.

se For-offentlighed for Knudmosevej 43

Se miljøkonsekvensrapport for Knudmosevej 43

Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.