Tilbage

Kvægbruget på Horslundvej 12, 7550 udvider

Kvægbruget på Horslundvej 12, 7550 søger om §16a miljøgodkendelse.
Høringsfristen på denne sag udløber 11. august 2019

Ejer af Horslundvej 12, 7550 Sørvad søger om et fleksibelt dyrehold. Der ønskes opført ny tilbygning til kostald, ny kalveplads, ny ungdyrstald, tilbygning til eksisterende ungdyrstald, ny plansilo samt en ny gyllebeholder. 

Dispensation for afstandskrav til vej samt tilladelse til flytning af dele af vejforløb.

Husdyrbrugets bygninger ligger indenfor bevaringsværdigt landskab, hvorfor det sikres, at der kun sker en minimal påvirkningen af landskabet. Herning Kommune har forestået landskabsvurderingen. Der er stillet vilkår til relevante områder.

Se udkast til §16a miljøgodkendelse for Horslundvej 12

Se miljøkonsekvensrapport for Horslundvej 12

Se forslag til landskabsvurdeing for Horslundvej 12

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.