Tilbage

Høring om §16a Miljøgodkendelse om husdyrbrug mv.

Ejeren af Ollinghedevej 13, Kibæk, søger om miljøgodkendelse til eksisterende svinebrug. Der bygges ikke nyt.
Høringsfristen udløber 12. august 2019

Ejer af en eksisterende svineproduktion med et eksisterende produktionsareal på 1.875 m2 ønsker at få en godkendelse i det nye husdyrgodkendelse.dk, så det er kvadratmeter produktionsareal, der bliver gældende i stedet for antal dyr og DE.

Se udkast til miljøgodkendelse til svinebrug.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.