Tilbage

Forslag - §15 afgørelse om skift i dyretype

Ejer af Lundagervej 5, Herning, søger om tilladelse til skift i dyretype
Høringsfristen udløber 24. juli 2019

I denne ansøgning skiftes der fra 70 årskøer, 45 kvier 6-27 mdr., 20 kalve 0-6 mdr., 54 tyrekalve 40-220 kg, og 54 ungtyre 220-440 kg til 15 ammekøer med opdræt og en avlstyr, hvilket er omfattet af rammerne for skift i dyretype.

Se forslag til §15 afgørelse om skift i dyretype.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.