Tilbage

§16b miljøtilladelse, Sdr. Skjerkvej 2, Aulum

Ejeren af Sdr. Skjerkvej 2 i Aulum ønsker en godkendelse vedrørende ejendommens produktionsareal.
Høringsfristen udløber 24. juli 2019

Med § 16b-tilladelsen ønskes en rammegodkendelse for udnyttelse af ejendommens produktionsareal, herunder fleksibilitet i sammensætningen af dyreholdet.

Se høring om § 16 miljøtilladelsen.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.