Tilbage

To nye gydebanker i Staulund Bæk

Karup Å sammenslutningen vil gerne lægge gydegrus til to nye gydebanker i Staulund Bæk.
Høringsfristen udløber 27. marts 2019

De to gydebanker vil forbedre forholdene for flora og fauna i hele Karup Å-systemet - særligt gydeforholdene for åens ørreder.

Se ansøgningen fra Karup Å Sammenslutningen til gydebanker i Staulund Bæk.

Se udkast til afgørelsen for Staulund Bæk.

Se kort-bilag til sagen for Staulund Bæk.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Charlotte Sønderby Højbjerre
Biolog
Tlf.: 96288067
Send e-mail til ngoch@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.