Tilbage

Ændring af Rødding Å ved Nørregade, Vildbjerg

Rødding Å står til at få ændret sit forløb ved Nørregade nær Vildbjerg.
Høringsfristen udløber 31. januar 2019

Ændringen af åen sker for at gøre plads til to regnvandsbassiner.

Se høringsbrevet for ændringen af Rødding Å.

Se projektbeskrivelsen for ændringen af Rødding Å.

Se kortbilag A for ændringen af Rødding Å.

Se kortbilag B for ændringen af Rødding Å.

Se kortbilag C for ændringen af Rødding Å.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Annika Sundberg Lauridsen
Biolog
Tlf.: 96288087
Mobil: 24629954
Send e-mail til ngoal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.