Tilbage

Tillæg 28 til spildevandsplanen - Arnborg Flyveplads

Herning Kommune har lavet et tillægsudkast til spildevandsplanen for Arnborg Flyveplads.
Høringsfristen udløber 14. februar 2020

Tillæg 28 for Arnborg Flyveplads er lavet for at ajourføre spildevandsplanen efter de faktiske forhold på Svæveflyvecenter Arnborg. Desuden for at sikre, at spildevandsafledningen fra området fremover kan ske miljømæssigt forsvarligt.

Læs udkast til tillæg 28 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025.

Se høringsdokumentet for tillæg 28.

Se bilag 1.1 - oplandskort Arnborg.

Se bilag 1.2 - udløbsskema Arnborg.

Se bilag 1.3 - oplandsskema Arnborg.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Trine Grud Fisker
miljøsagsbehandler
Tlf.: 96288098
Send e-mail til trine.fisker@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.