Tilbage

Fem nye gydebanker i Vegen Å

Vandløbsrestaureringsprojektet rummer blandt andet planer om 5 lange gydebanker nær Præstevejen, Sørvad.
Høringsfristen udløber 12. februar 2020

Restaureringen tager udgangspunkt i følgende tiltag:

  • Etablering af fast forkant på drikkesteder
  • Udlægning af gydegrus, sten og dødt træ
  • Bundudskiftning

Se høringsbrevet for etablering af gydebanker i Vegen Å.

Se projektbeskrivelsen for Vegen Å.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Winnie Liza Post
Biolog
Tlf.: 96288084
Mobil: 30667930
Send e-mail til ngowp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.