Tilbage

Ejeren af Vorgodvej 5, Kibæk får revurderet sin miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen på Vorgodvej 5 revurderes i forhold til bedst tilgængelig teknik og natur.
Høringsfristen udløber 04. februar 2020

Kommunen skal tage sine godkendelser op til revurdering hvert 10 år. Første gang en miljøgodkendelsen skal revurderes er dog efter 8 år. 

Læs udkast til revurdering af miljøgodkendelsen for Vorgodvej 5, Kibæk.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Pernille Kjeldsen
Fagkoordinator
Tlf.: 96 28 80 53
Send e-mail til mikpk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.