Tilbage

Ejeren af Troelstrupvej 10, Aulum ønsker en ny miljøgodkendelse

Ejeren ønsker at få en miljøgodkendelse til et fleksibelt kvæghold samt udvidelse af produktionsarealet på Troelstrupvej 10, Aulum.
Høringsfristen udløber 26. september 2019

Ejeren vil også gerne opføre en foderlade, kalveplads, møddingsplads samt udvidelse af plansiloanlægget.

Derudover vil ejeren gerne omlægge til økologi, og derfor skal der også etableres et motionsareal til køerne.

Læs udkastet til miljøgodkendelsen for Troelstrupvej 10, Aulum.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.