Tilbage

Ejeren af Sønderbjergvej 15, Herning ønsker ny miljøgodkendelse

Landmanden ønsker at få godkendt sin produktion efter stipladsmodellen.
Høringsfristen udløber 08. september 2019

Fleksibiliteten giver mulighed for med den nuværende godkendelse at kunne leve op til kravene fra slagteriet, når slagteriet ændrer på den ønskede vægt på slagtesvinene.

Se udkastet til godkendelsen for Sønderbjergvej 15, Herning.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.